Kệ chữ U (loại đảo ngược)

Đặc tả

Kệ chữ U (loại đảo ngược)

Kệ chữ U (loại đảo ngược)

Kích thước loại 11, 12

  • Có thể xếp chồng lên đến 2 lớp kệ (ứng với 3 lớp pallet để hàng)
  • Công suất: mặt kệ chịu tải 1 tấn
  • Có thể di chuyển hoặc xếp chồng khi không sử dụng
Kích thước bên trong

L1,150×W1,350××1,750mm

Kích thước bên ngoài

L1,200×W1,450×1,800mm

Đặc tả

Xếp chồng 2 lớp kệ
Được 3 lớp trữ hàng

Ghi chú

1,000×1,200mm sẵn pallet
1,100×1,100mm sẵn pallet
1,200×1,200mm sẵn pallet

Phiên bản video


Copyright (C) 2018 UPR Corporation All Rights Reserved.
Telephone
096-144-4784